برگزاری مسابقه ی « معرفی و تحلیل نمای یکی از ساختمان های ساخته شده در ده سال اخیر در محدوده شهر اصفهان»

مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و انجمن­های علمی شهرسازی و معماری دانشگاه و نیز با مشارکت آموزشگاه فنی و حرفه­ای آزاد چارسوق اقدام به برگزاری مسابقه ای با عنوان « معرفی و تحلیل نمای یکی از ساختمان­های ساخته شده در ده سال اخیر در محدوده شهر اصفهان» نمود.