● وبینارهای تخصصی رایگان مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی به مناسبت هفته ی پژوهش (آذرماه 1402)

مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی به مناسبت هفته پژوهش(آذر 1402 ) وبینارهای تخصصی با موضوعات زیر را به صورت رایگان برگزار می کند: