● وبینارهای تخصصی رایگان مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی به مناسبت هفته ی پژوهش (آذرماه 1401)

مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی به مناسبت هفته پژوهش(آذر 1401) وبینارهای تخصصی با موضوعات زیر را به صورت رایگان برگزار می کند:

تاریخ برگزاری

ساعت

عنوان برنامه

مدرس/سخنران

گروه های آموزشی مربوطه

1401/09/30

12:15 تا 14

آشنایی با فرایند تهیه و تدوین مرحله اول بر نامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین (چالشها و فرصتها)

خانم دکتر شیرین طغیانی و

آقای دکتر احسان مالکی پور

مهندسی شهرسازی

1401/09/29

12:30 تا 16:30

کارگاه آشنایی و کاربرد پایگاه‌های داده علمی بین المللی ویژه دانشجویان شهرسازی و معماری

آقای دکتر امیرحسین شبانی

مهندسی شهرسازی

1401/09/23

 12:15 تا 14

فرايند ايجاد برند شخصي

خانم دکتر پگاه غافل

ارتباط تصویری، نقاشی و طراحی صنعتی

1401/09/24

12:30 تا 16:30

طراحي طلا و جواهر

خانم دکتر پگاه غافل

ارتباط تصویری، نقاشی و طراحی صنعتی

1401/10/01

12:30 تا 14

ملاحظات اصلی تاسیسات مکانیکی در طراحی ساختمان های پیچیده (درمانی، ورزشی و آموزشی)

آقای مهندس افشین عابدی

مهندسی معماری

1401/10/01

14:30 تا 16

ملاحظات اصلی تاسیسات الکتریکی در طراحی داخلی و خارجی ساختمان های پیچیده (درمانی، ورزشی و آموزشی)

آقای مهندس امینی

مهندسی معماری

1401/09/29

14 تا 16

ملاحظات اصلی طراحی سازه در ساختمان های پیچیده با مقیاس میانی(درمانی، ورزشی و آموزشی)

آقای مهندس علي محمديان

مهندسی معماری

1401/09/28

1401/09/29

9 تا 12

کارگاه الگو و دوخت لباس مردانه

خانم اکرم نورمحمدی

طراحی پارچه و لباس و

پژوهش هنر

1401/09/22

12:30 تا 14

اژدها کشی در اساطیر ایران

آقای دکتر هومن نادری

طراحی پارچه و لباس و

پژوهش هنر