درخشش مجدد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در جشنواره سراسری فرهیختگان و معرفی مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی به عنوان مرکز تحقیقات برتر

       

رئيس دانشگاه آزاداسلامي واحدنجف آباد گفت: اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد با کسب ۹عنوان برگزیده (بیشترین برگزیده درسطح واحدهای کشور) موفق به حفظ و تداوم برتري اين واحد دانشگاهي در هشتمين جشنواره سراسري فرهيختگان دانشگاه آزاداسلامي شدند.

به گزارش روابط عمومي واحد نجف آباد، دكتراميررضا نقش رئيس دانشگاه آزاداسلامي واحدنجف آباد به کسب رتبه های برتردر ۹بخش ازهشتمين جشنواره فرهيختگان و كسب بالاترین امتیازبا بیشترین تعداد برگزیده در بین دانشگاه هاي آزاد اسلامی کشور و كسب عنوان برترین واحد دانشگاهی کشور براي دومين سال پياپي توسط واحد نجف آباد اشاره كرد و افزود: كسب عنوان واحد ویژه برتر درهشتمین جشنواره فرهیختگان توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد درحالي است كه اين واحد دانشگاهي پیش از این و در سال های ۹۶و ۹۷هم به عنوان واحد برتر شناخته شده بود، اما در سال جاري همانندسال گذشته علاوه برانتخاب به عنوان واحد ویژه برتر، موفق شد بیشترین امتیاز را نیز با توجه به تعداد برگزیدگان، بین واحدهای برتر به خود اختصاص داده و رتبه اول را از نظر امتیاز کسب کند.

رئيس دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آبادگفت: این جشنواره همه ساله به منظور شناسایی و تشویق برگزیدگان دانشگاه آزاداسلامي در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و فناوری و در راستای توجه به مسائل پژوهش‌محور و دانشگاه نسل سوم به صورت سراسری و ملی برگزار می شود و از محورهای آن می‌توان به پژوهشگر برتر، مقاله، کتاب تألیف، کتاب ترجمه، کتاب ناشر بین‌المللی، ثبت اختراع داخلی، ثبت اختراع بین‌المللی، پایان‌نامه، رساله دکتری، کارشناس پژوهش و فناوری برتر، فناور برتر، کارآفرین برتر، مرکز رشد برتر، شرکت دانش‌بنیان برتر، آزمایشگاه برتر، انجمن علمی، ادبی و هنری، معاون پژوهش و فناوری یا علمی، واحد دانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری، کرسی نظریه‌پردازی، نوآوری و نقد برتر، کرسی ترویجی برتر، مرکز تحقیقات، مدارس سما، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، عضو برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مجلات فارسی، مجله غیرفارسی و سرای نوآوری اشاره کرد.

دكترنقش در پايان ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به دانشگاهيان واحد نجف آباد از زحمات وتلاشهاي همكاران در دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آبادقدرداني نمودوافزود: تلاش وهمت والای اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاداسلامي واحدنجف آبادباعث پیشرفت و ارتقای اين مجموعه بزرگ درسطح كشور وجهان گردیده است.

شايان ذكراست دراين جشنواره ازدكتراميررضا نقش رئيس واحد نجف آباد به عنوان واحددانشگاهي ویژه برتر،دكترالهام ناظمی(مرکز تحقیقاتی برتر)، دكترپیام سرائیان(طرح پژوهشی برون دانشگاهی برتر )، دكترمریم مقیمیان و همکاران (کتاب (تالیف) برتر گروه علوم پزشکی )، دكتررحمت اله شریعتی(کتاب(ترجمه)برترگروه علوم انسانی)، دكترحسین پورقاسم(ثبت 2 اختراع بین المللی برتر)،آقاي علیرضا مردانی و همکاران(اختراع بین المللی برتر)، آقاي علیرضا مردانی(پایان نامه کارشناسی ارشد برتر)تجليل به عمل آمد.