● شروع فعالیت مرکز افق های نوین در معماری و شهرسازی از سال 1395

  • آغاز به کار مرکز افق های نوین در معماری وشهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در زمینه های تحقیقاتی و آموزشی با همکاری اساتید و دانشجویان در مقاطع مختلف
  • برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی با اساتید مجرب