دوره کاربردی GIS در شهرسازی

  GIS دوره آموزش کاربردی

سطح دوره:مقدماتی سطح یک و دو

کد ثبت نام: 70101/70102

استاد:دکتر فرشاد طهماسبی زاده

تخصص:دکترای شهرسازی با سابقه کار حرفه ای

طول دوره: 40 ساعت

شرح جلسات: 10 جلسه

کد 70101: دوشنبه ها 17 الی 21

کد 70102: سه شنبه ها 17 الی 21

هزینه:(تومان)

هزینه دوره: 420/000

هزینه دوره با تخفیف ویژه: 365/000

تاریخ شروع دوره:1397/4/27

لینک ثبت نام برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

GIScourse

آموزش کاربردی GIS در مطالعات شهری و شهرسازی